Юридичний due diligence

due diligence

Основою будь-якого успішного бізнесу є можливість отримати високоякісну і вичерпну інформацію про контрагента.

Процедура Дью Ділідженс дає Вам можливість знизити ризик і приймати рішення по угоді на основі об'єктивної інформації.

Юридичний Дью Ділідженс (Due Diligence - «забезпечення належної доброчесності») - система заходів, спрямована на всебічну перевірку життєдіяльності компанії, результатом якої є формування об'єктивного уявлення про законність і привабливості планованої угоди.

На сьогодні юридичний due diligence став необхідним етапом процесу здійснення комерційних угод.

Метою юридичної експертизи діяльності компанії є максимальне виявлення ризиків і вирішення

2 основних питань: чи варто укладати угоду взагалі і якщо варто - за якою ціною.

Юридичний due diligence проводиться у 3 етапи.

Збір інформації

Збір інформації про контрагента є одним з найбільш важливих етапів due diligence, оскільки саме від повноти та достовірності зібраної інформації залежить об'єктивна оцінка діяльності контрагента.

Дослідження інформації

Зокрема, підлягають дослідженню питання, пов'язані з власністю, досліджуються адміністративно-правові аспекти, наприклад, наявність дозволів на проведення спеціальних видів діяльності підприємства - ліцензій, патентів і т.п. Особлива увага повинна приділятися зобов'язаннями, пов'язаними з об'єктом.

Юридичні послуги на цьому етапі включають в себе огляд і експертизу установчих документів, юридичного статусу, документів про корпоративне управління, рішень колегіальних органів управління. Піддаються юридичній експертизі основні угоди з акціями, відомості про акціонерів, їх майнові та немайнові права. Вивчається державне регулювання діяльності компанії, основні контракти і майнові права компанії, трудові відносини і претензійно-позовна діяльність.

Юристи проводять:

  • огляд установчих документів, їх юридичного статусу;
  • огляд документів про корпоративне управління, рішень колегіальних органів управління та основних довіреностей;
  • аналіз основних угод з акціями (частками) товариства, відомості про акціонерів, їх майнові та немайнові права;
  • аналіз правомірності діяльності Товариства - наявність необхідних ліцензій, дозволів, сертифікатів.

Так само юристами дається оцінка основних контрактів підприємства з метою виявлення несприятливих наслідків для покупця.

Підготовка звіту

Такий звіт має свою структуру. Введення, аналіз, ризики та висновки - найпростіша структура звіту про проведення юридичного дью ділідженс

Результати Дью Ділідженс допомагають домогтися кращих умов під час переговорів, ефективніше планувати розвиток ділових відносин і вчасно побачити реальні можливості контрагента.

Юристи LegalService
вирішать Ваше питання якісно і швидко